Představení
Výuka češtiny
Výuka cizích jazyků


Ediční činnost a propagace
Evropské projekty Kontakty

Celoživotní vzdělávání

Evropské projekty

DAHA, zastoupená Dagmar Hartmannovou, byla zapojena do čtyř evropských projektů Leonardo da Vinci zaměřených na hodnocení kvality v dalším vzdělávání.

QFOR
V rámci tohoto - několikrát rozšiřovaného a inovovaného - projektu byla vyvíjena metoda auditů šitých na míru dalšímu vzdělávání a poradenství. Audity prověřují spokojenost zákazníků vzdělávacích institucí coby nejlepší referenci o kvalitě služeb a také procesy a zdroje, s jejichž využitím jsou služby poskytovány. Audity se realizují v několika zemích Evropy. Více info www.qfor.org.

BenchFOR
Výstupem tohoto projektu je metoda benchmarkingu přizpůsobená charakteristickým a specifickým rysům vzdělávacích institucí. Vzdělávacím institucím umožňuje aktivně uskutečňovat „hodnocení a zlepšování na základě srovnávání", a to služeb, pozice na trhu a image. Bench FOR rovněž nabízí vzdělávacím institucím interaktivní platformu spolupráce a rozvoje na mezinárodní úrovni.

ESTQM / Konsensus
Projekt se zaměřoval na hodnocení kvality vzdělávací / poradenské firmy pomocí sebehodnocení. Byl vytvořen jednoduchý a přínosný nástroj hodnocení kvality vaší vzdělávací, resp. poradenské firmy. Je jím model sebehodnocení Konsensus, který probíhá pod vedením auditora, neklade velké nároky na čas a má vysokou vypovídací hodnotu.