Představení
Výuka češtiny
Výuka cizích jazyků


Ediční činnost a propagace
Evropské projekty Kontakty

Celoživotní vzdělávání

Představení

DAHA je značka spojená od začátku 90. let s dalším vzděláváním. Pod touto značkou byl 12 let vydáván časopis Andragogika (ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých), několik let pořádán Salon vzdělávání dospělých, vytvořeny informační databáze a realizována řada dalších projektů a edičních počinů. DAHA byla také zapojena do řady evropských projektů zaměřených na hodnocení kvality v dalším vzdělávání a poradenství. Společným jmenovatelem všech těchto projektů byla snaha o vytvoření jakési nadstavby v oboru dalšího vzdělávání, která byla prospěšná jak vzdělávacím institucím, tak jejich zákazníkům. V současnosti pod hlavičkou DAHA probíhá metodická a konzultační činnost k projektům ad hoc.

Za značkou DAHA stojí Mgr. Dagmar Hartmannová, která je absolventkou oborů bohemistika – romanistika na Filozofické fakultě UK v Praze a také řady kurzů, workshopů a seminářů v zahraničí i v tuzemsku. Své vzdělání ve spojení se zkušenostmi, jak učit pro život (a nejen pro školu), zúročuje v pedagogické činnosti: připravuje na přijímací zkoušky a maturitu z češtiny, vyučuje češtinu pro cizince a francouzštinu. Věnuje se rovněž redakční práci a tvorbě propagačních textů.

Kreativní projekty (zejména v oblasti zájmové umělecké činnosti) realizuje Dagmar Hartmannová pod značkou Citrin – Sdružení pro osobní rozvoj (www.citrininfo.cz).