Představení
Výuka češtiny
Výuka cizích jazyků


Ediční činnost a propagace
Evropské projekty Kontakty

Celoživotní vzdělávání

Francouzština a čeština pro cizince

Dagmar Hartmannová je absolventkou magisterského studia bohemistiky a romanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, včetně studia pedagogického. 
Má dlouholeté zkušenosti s výukou dospělých a starších dětí.

Vyučuje češtinu pro cizince od úplných začátečníků až po úroveň C2. Jako zprostředkující jazyk využívá francouzštinu, němčinu a angličtinu.

Francouzštinu vyučuje od úplných začátečníků až po úroveň B2.

V obou jazycích se zaměřuje nejen na samotnou jazykovou výuku, ale i na zprostředkování interkulturních odlišností.
Výuka může probíhat prezenčně – u lektorky (Praha 4-Pankrác), výjimečně u studenta – nebo online. Výuka probíhá individuálně nebo ve dvojici či trojici.