Dagmar Hartmannová

Malování
Painting


Celoživotní vzdělávání
Lifelong learning
Sdružení pro osobní rozvoj
Association for personal developement