Dagmar Hartmannová
Mgr. Dagmar Hartmannová je absolventkou oborů bohemistika – romanistika na Filozofické fakultě UK v Praze a také řady kurzů, workshopů a seminářů v zahraničí i v tuzemsku.
Své vzdělání ve spojení se zkušenostmi, jak učit pro život (a nejen pro školu), zúročuje v pedagogické činnosti: připravuje na přijímací zkoušky a maturitu z češtiny, vyučuje češtinu pro cizince a francouzštinu.
Věnuje se rovněž redakční práci a tvorbě propagačních textů. Realizuje kreativní projekty zejména v oblasti zájmové umělecké činnosti a kultury.Dagmar Hartmannová graduated from the Czech Language Literature and from Romance Studies at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, and completed many courses, workshops and seminars both abroad and at home.
She puts her education and her experience in teaching for life (and not only for school) to good use in her pedagogical activities: she prepares students for entrance exams and for graduation exams in the Czech language, teaches Czech for foreigners and French.
She also pursues editorial work and creates promotional texts and performs creative projects, especially in the field of leisure artistic activities and culture.


DOMŮ / HOME© 2023