obrazek

Představení

Citrín je už od pradávna považován za kámen moudrosti. Rozvíjí intelektuální a tvůrčí schopnosti, zesiluje vrozenou intuici a napomáhá při řešení problémů.
Občanské sdružení Citrin se zaměřuje zejména na projekty dalšího vzdělávání, které vnímá jako významný nástroj osobního rozvoje. Je však otevřené i dalším aktivitám, zejména v oblasti umění a kultury a v obecnější rovině i občanského života. Sdružení realizuje vzdělávací akce pro cílové skupiny z řad dospělých v tuzemsku i v dalších zemích EU. Své know-how čerpá mimo jiné z účasti v evropských projektech, zaměřených na hodnocení kvality v dalším vzdělávání a výměnu zkušeností v jeho jednotlivých odvětvích. Partnerské vazby jsou navázány s více než 10 evropskými zeměmi. Předsedkyní rady sdružení je Mgr. Dagmar Hartmannová, která v jeho aktivitách zúročuje své dlouholeté zkušenosti z národních i nadnárodních projektů a zve ke spolupráci přední odborníky v příslušných oborech, lektory a konzultanty. Občanské sdružení Citrin je nástupnickým subjektem občanského sdružení SKIV (Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání), založeného v roce 2001, IČO 26545667.
obrazek

kurzy

Kurzy pořádané v rámci evropských programů zejména pro účastníky činné v dalším vzdělávání v zemích EU. Tuzemští účastníci jsou vítáni. Podrobné informace v anglické verzi tohoto webu (v oddíle Courses)

Letní kreativní týden 2014

Kurzy umění
Malování
Divadlo
Tanec

kurzy

Festival storytellingu

Vyprávění a poslouchání příběhů spjatých s hrady a historickými místy

kurzy

Kurz malování a kreslení v plenéru

Pro začátečníky i pokročilé
Součástí jsou lekce z dějin umění.

projekty

Společné příběhy z celé Evropy

Partneři:
Vidzeme Culture and Art Association “Haritas” (Lotyšsko)
Orka Consulting-Lodz (Polsko)
Association CITRIN-sdružení pro osobní rozvoj, o. s. (Česká republika)
“George Topirceanu” Culture and Arts center (Rumunsko)
Librotondo Soc. Coop ONLUS (Itálie)
Associação Empresarial de Paços de Ferreira (Portugalsko)
Sdružení Citrin je českým partnerem evropského projektu partnerství, podpořeného z programu Grundtvig. Projekt se zaměřuje na „storytelling“ neboli vyprávění příběhů, což je disciplína, která se po celém světě těší čím dál tím větší oblibě. Vyprávěním příběhů se vracíme ke svým kořenům, překonáváme generační, kulturní i sociální rozdíly. Učíme se nejen vyprávět, ale i naslouchat. Zlepšujeme komunikační dovednosti, napomáháme osobnímu i profesnímu rozvoji. V rámci projektu se v každé ze zapojených zemí uskuteční tzv. „storytelling festival“, kdy místní partner představí ostatním svou zemi, svůj region a své město prostřednictvím příběhů a také je do jejich hledání a vyprávění aktivně zapojí. Další informace v anglické verzi tohoto webu (v oddíle Projects).
obrazek

projekty

Odborné stáže v zahraničí

Pracovní stáže v zahraničí
Osobní rozvoj
Interkulturní komunikace
Sdružení Citrin je zapojeno v evropském projektu individuálních mobilit osob na trhu práce, podpořeném programem Leonardo da Vinci. Skupina absolventů Vyšší odborné školy umění a reklamy absolvovala 4týdenní odborné stáže v Severním Irsku, v Londonderry. Projekt bude pokračovat i v roce 2014.
obrazek

projects

Sing and Move (Zpívej a cestuj)

Erasmus +, výměna mládeže
Citrin byl zapojen do projektu Zpívej a cestuj. Tato výměna evropské mládeže zaměřená na uměleckou tvořivost se uskutečnila ve Francii (v Alsasku) v říjnu roku 2015. Cílem této výměny bylo nejen zlepšit dovedností účastníků na poli zpěvu a umění obecně, ale také podpořit mezikulturní výměnu mezi mladými lidmi ze sedmi evropských zemí, probudit v nich zájem o evropské občanství a udržitelný rozvoj prostřednictvím různých aktivit založených na formálním i neformálním vzdělávání.

Hlavní náplní projektu byl zpěv tradičních písní, které jsou ve všech evropských zemích součástí i kulturního dědictví. A zpěv je velmi účinným nástrojem mezíkulturní komunikace.
obrazek

projects

Songs We Sing

Erasmus+, Youth Exchange
Songs We Sing byl projekt výměny mládeže Erasmus+ zaměřený na hudební výchovu a kulturní porozumění.

Výměna mládeže ze sedmi zemí se odehrála na Strnadovském mlýně nedaleko města Sedlčany v červenci 2016. Účastníci strávili společně šest dní nacvičováním a nahráváním písní každé země, která byla do projektu zapojena. Slavnostním zakončením projektu byly koncert v domově důchodců v Prčici a na náměstí Sedleci. V programu výměny byl i výlet do válečného památníku Vojna a na hrad Zvíkov. Zahraniční účastníci se tak dozvěděli něco ze vzdálené i nedávné minulosti naší země.


ODKAZ NA WEB PROJEKTU:  www.facebook.com/SongsWeSingSocial

obrazek

kontakt

obrazek
U Družstva Ideál 3
140 00 Praha 4

e-mail: info@citrininfo.cz
tel.: +420 261 213 282
mobil: +420 602 404 603