Představení

Audit
QFOR

Evropské
projektyEdiční činnost
a propagace

Jazyková
výuka
Kontakty


Celoživotní vzdělávání


Jazyková výuka

Francouzština a čeština pro cizince

Dagmar Hartmannová je absolventkou magisterského studia bohemistiky a romanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s výukou dospělých a starších dětí. Vyučuje češtinu pro cizince od úplných začátečníků až po úroveň C2. Jako zprostředkující jazyk využívá francouzštinu, němčinu a angličtinu. Francouzštinu vyučuje od úplných začátečníků až po úroveň B2. V obou jazycích se zaměřuje nejen na samotnou jazykovou výuku, ale i na zprostředkování interkulturních odlišností. Výuka může probíhat prezenčně – u lektorky nebo u studenta – nebo online. Výuka probíhá individuálně nebo ve dvojici či ve trojici.


Čeština pro rodilé mluvčí – příprava na zkoušky

Dagmar Hartmannová připravuje z českého jazyka žáky k přijímacím zkouškám na střední školy (včetně víceletých gymnázií), studenty denního i distančního studia k maturitě a případně další zájemce s jinými vzdělávacími potřebami.

Výuku staví na své detailní znalosti českého jazyka i metodiky jeho výuky získané univerzitním studiem, jež absolvovala u nejvýznačnějších vysokoškolských pedagogů věnujících se současnému českému jazyku. Výuku je schopna díky svým zkušenostem „ušít na míru“ každému zájemci a garantuje výsledek i v případě, že student má větší odstup od školní docházky nebo mu čeština takříkajíc „nejde“.

Výuka probíhá u lektorky individuálně nebo v malých skupinkách.