Představení

Audit
QFOR

Evropské
projekty


Ediční činnost
a propagace

Jazyková
výuka
Kontakty


Celoživotní vzdělávání


Evropské projekty

DAHA, zastoupená Dagmar Hartmannovou, byla dosud zapojena do čtyř evropských projektů Leonardo da Vinci zaměřených na hodnocení kvality v dalším vzdělávání.

 

QFOR a QFOR Scan

V rámci těchto projektů byla vyvíjena, rozšiřována a zdokonalována metoda auditů šitých na míru dalšímu vzdělávání a poradenství. Více info: Audit QFOR.

 

BenchFOR

Výstupem tohoto projektu je metoda benchmarkingu přizpůsobená charakteristickým a specifickým rysům vzdělávacích institucí. Vzdělávacím institucím umožňuje aktivně uskutečňovat „hodnocení a zlepšování na základě srovnávání", a to služeb, pozice na trhu a image. Bench FOR rovněž nabízí vzdělávacím institucím interaktivní platformu spolupráce a rozvoje na mezinárodní úrovni.


ESTQM / Konsensus

Projekt se zaměřoval na hodnocení kvality vzdělávací / poradenské firmy pomocí sebehodnocení. Byl vytvořen jednoduchý a přínosný nástroj hodnocení kvality vaší vzdělávací, resp. poradenské firmy. Je jím model sebehodnocení Konsensus, který probíhá pod vedením auditora, neklade velké nároky na čas a má vysokou vypovídací hodnotu.