Představení

Audit
QFOR

Evropské
projektyEdiční činnost
a propagace

Další aktivity
a spolupráce

Kontakty


informace a kvalita v dalším vzdělávání


Představení

    DAHA je značka spojená od začátku 90. let s dalším vzděláváním. Pod touto značkou byl 12 let vydáván časopis Andragogika (ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých), několik let pořádán Salon vzdělávání dospělých, vytvořeny informační databáze a realizována řada dalších projektů a edičních počinů. DAHA byla také zapojena do řady evropských projektů zaměřených na hodnocení kvality v dalším vzdělávání a poradenství.
Společným jmenovatelem všech těchto projektů byla snaha o vytvoření jakési nadstavby v oboru dalšího vzdělávání, která byla prospěšná jak vzdělávacím institucím, tak jejich zákazníkům.
Za značkou DAHA stojí Mgr. Dagmar Hartmannová.
V současnosti pod hlavičkou DAHA probíhá metodická a konzultační činnost k projektům ad hoc.
Dagmar Hartmannová je konzultantkou Evropského hospodářského zájmové sdružení QFOR a auditorkou certifikace QFOR pro ČR a SR. Své dlouholeté zkušenosti z práce s jazykem a textem zúročuje rovněž v pedagogické a publikační činnosti.