Představení

Audit
QFOR

Evropské
projektyEdiční činnost
a propagace

Další aktivity
a spolupráce
Kontakty


informace a kvalita v dalším vzdělávání


Další aktivity a spolupráce

    DAHA metodicky a poradensky spolupracuje při přípravě a realizaci evropských projektů Grundtvig a vzdělávacích projektů financovaných z ESF.

    Dagmar Hartmannová vyučuje tvorbu textů na Orange Factory, soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy.