Představení

Audit
QFOR
Evropské
projektyEdiční činnost
a propagace

Jazyková
výuka
Kontakty


Celoživotní vzdělávání


Všeobecné informace


QFOR - modulární audit pro další vzdělávání

Geneze
Certifikace kvality QFOR, šitá na míru dalšímu vzdělávání a postupně i poradenství, existuje v Evropě již více než 10 let (viz níže).
V roce 2005 byl v rámci evropského projektu Leonardo da Vinci přijat projekt QFORScan navazující na předchozí úspěšné projekty zaměřené na kvalitu
a konkurenceschopnost v dalším vzdělávání.
Všechny tyto projekty řešil zkušený tým, kde byla zastoupena Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko a Česká republika (a v některých z nich i Nizozemí a Slovenská republika).
Projet QFORScan trval dva roky, ukončen byl v listopadu 2007 a jeho výstupem je nový, modulární audit QFOR.


Původní QFOR (do roku 2007)
Zaměřovalo se na prověrku spokojenosti zákazníků coby nejlepší referenci o kvalitě služeb.
V Belgii a ve Španělsku bylo v průběhu cca 10 let uděleno 1500 certifikátů a QFOR se spolu s ISO stalo v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství oficiální certifikací, která je uznávaná (zakotvená v legislativě) pro přístup k dotacím ze státního rozpočtu nebo prostředků EU. Nejznámější a nejrozšířenější je projekt poukázek ve vzdělávání (poskytovány prostřednictvím Sodexho), které jsou dotované. Vzdělávací instituce, které chtějí „brát“ poukázky musí proto doložit certifikát – aby se předešlo dotacím do nekvalitního vzdělávání.(U nás se tento projekt pilotně ověřuje v několika krajích, byl ale podstatně změněn – a zkomplikován - a žádný doklad kvality se od zapojených vzdělávacích firem nepožaduje!)
V ČR bylo v letech 2002 - 2006 uděleno 25 certifikátů. Když se ukázalo, že pro zapojení do projektů ESF žádný certifikát vyžadován není a že systémový projekt ke kvalitě EduQua existující modely nebere v úvahu a bude tvořit něco nového, zájem pochopitelně ustal.


Nové QFOR (= výstup posledního projektu Leonardo)
Nový audit QFOR Scan je modulární a tím pádem dostupný a vhodný pro většinu vzdělávacích/poradenských firem (malé i velké, obecně zaměřené, úzce specializované atd.).


Co se skrývá pod pojmem „modulární":
- Základní modul QFOR DATAScan = shromáždění základních informací, které vzdělávací/poradenskou firmu identifikují, vymezí její specifika a charakteristiky. Tento modul je povinný pro všechny adepty na certifikát.
- Fakultativní moduly (firma podstupující audit se může rozhodnout pro jeden nebo druhý – nebo pro oba).

A/ Modul QFOR ClientScan = audit spokojenosti zákazníků ( původní QFOR)

B/ Modul QFOR ProcessScan = audit procesů a zdrojů

Platnost certifikátu je tři roky, pak je třeba jej obnovit.


- Specifické moduly
Regiony, resorty a odvětví asociace, která vyžadují určitou záruku kvality a profesionální úrovně od vzdělávacích/poradenských firem (s nimiž uzavírají smlouvy, které jsou jejich členy, které vstupují do výběrových řízení, podávají projekty atd.), mohou stanovit své specifické požadavky a ty jsou zahrnuty do „přídavného“ modulu.


Opodstatnění projektu

Současná situace v západní Evropě:
Různé regionální a resortní instituce (ministerstva, profesní komory atd.) uznávají různé certifikáty, které jsou podmínkou spolupráce se vzdělávací/poradenskou firmou.
Tak se stává, že jedna firma musí podstoupit různé audity a certifikace pro různé sektory, regiony atd. To je nákladné, časově náročné. Navíc je situace v certifikacích v té které zemi značně nepřehledná.
Projekt QFOR Scan si dal za cíl rozetnout tento "gordický uzel", tím že vytvořil modulární audit.


Využití nového QFOR
Metodologie auditu byla ještě v průběhu projektu pilotně ověřena na vzorku více než 60 vzdělávacích institucí z osmi evropských zemí. Důležitou roli v uvedení auditu do praxe dalšího vzdělávání sehraje přístup oficiálních míst (resortů, regionů, profesních asociací) k prokazování kvality poskytovaných služeb. Např. v Belgii bylo nové QFOR opětovně akceptováno pro projekt poukázek, zavádí je coby povinnou certifikaci pro své členy Asociace autoškol a další projekty jsou v jednání.V České republice je ve srovnání s většinou zapojených zemí tato problematika dosud značně podceňována a opomíjena.


Přednosti QFOR ve srovnání s jinými modely
- Jednoduchost: ve srovnání s ostatními certifikáty malé nároky na čas (pro firmu podstupující audit max. několik dní) i na finance.
- Metoda šitá na míru dalšímu vzdělávání a poradenství: prověřovaná kritéria stanovena na základě letité zkušenosti a hluboké znalosti oboru.
- Propracovaná technická podpora: online databáze (šestijazyčná) usnadňující sběr dat i jejich vyhodnocování.
- Nadnárodní/evropský charakter: jednotná metodologie, evropské certifikáty, evropská dozorčí komise = vysoká důvěryhodnost.
- Kromě certifikátu též nástroj pro zlepšování a srovnávání: vzdělávací/poradenská firma zjistí, kde jsou její slabá místa (návštěva auditora, podrobná zpráva), může též podstoupit sebehodnocení a/nebo se zapojit do benchmarkingu na národní nebo mezinárodní úrovni (opět online).
- Velmi komplexní a dobře propracovaný systém: Je za ním 10 let práce na 5 projektech Leonardo, zapojeni přední odborníci z oblasti kvality v dalším vzdělávání a poradenství v Evropě.
- Zkušená auditorka pro ČR a SR, která byla zapojena do čtyř z pěti zmíněných projektů Leonardo, je konzultantkou Evropského sdružení ekonomických zájmů QFOR (jež činnost zastřešuje), pět let realizovala „původní“ QFOR. Je tedy schopna zajistit fungování na národní i evropské úrovni.

Více na: www.qfor.org (= vícejazyčná databáze, informační texty )