Představení

Audit
QFOR

Evropské
projektyEdiční činnost
a propagace

Další aktivity
a spolupráce

Kontakty


informace a kvalita v dalším vzdělávání


Průběh auditu

A/ Moduly QFOR DATA Scan + ClientScan
audit spokojenosti zákazníků ( původní QFOR)
- Prověřuje, jak jsou spokojeni dosavadní zákazníci a jak hodnotí poskytované služby.
- Trvání auditu: cca 3 měsíce
- Časové nároky: 3 – 4 dny (vyplnění dotazníků, zpracování seznamu zákazníků, návštěva auditora ve firmě)
- Cena: 49 800 Kč

B/ Moduly QFOR DATAScan + ProcessScan
audit procesů a zdrojů
- Prověřuje, jak firma pracuje, jakými disponuje zdroji a jak je využívá.
- Trvání auditu: cca 1 měsíc
- Časové nároky: 2 – 3 dny (vyplnění dotazníků, audit ve firmě)
- Cena: 35 900 Kč

C/ Moduly QFOR D ATA Scan + ClientScan + ProcessScan
audit spokojenosti zákazníků ( původní QFOR), procesů a zdrojů
- Spojuje oba audity v jeden. Výhodou je komplexnost auditu a časová i finanční úspora (modul DATAScan je realizován jen jednou).
- Trvání auditu: cca 4 měsíce
- Časové nároky: A/ + B/
- Cena: 69 700 Kč


Uvedené ceny jsou základní – v případě velkých firem, velkého počtu zákazníků, několika různých aktivit atd. se sjednává cena individuálně. Stejně tak v případě velmi malých firem. K cenám se připočítává DPH.
Platnost certifikátu je tři roky, pak je třeba jej obnovit.